ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Ltd.Şti. Firmasının  www.uglyduckkidsboutique.com   internet sitesinin faaliyetlerini yürüten {FIRMAADRES} adresinde mukim {FIRMAUNVAN} (Bundan böyle “UglyDuckKidsBoutique” olarak anılacaktır).

b) ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Lt.Şti.Firmasının  www.uglyduckkidsboutique.com   internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Asra Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık hiz.Tic.Ltd.Şti. Firmasının sahip olduğu internet sitesi  www.uglyduckkidsboutique.com  ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Üye,  www.uglyduckkidsboutique.com  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, UglyDuckKidsBoutique'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Üye, UglyDuckKidsBoutique tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından UglyDuckKidsBoutique'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, UglyDuckKidsBoutique'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3.  Üye  www.uglyduckkidsboutique.com   internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4.  Üye,  www.uglyduckkidsboutique.com   internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.  www.uglyduckkidsboutique.com   internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin UglyDuckKidsBoutique ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. UglyDuckKidsBoutique'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Ltd.Şti. herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.  UglyDuckKidsBoutique, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,  www.uglyduckkidsboutique.com   internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden UglyDuckKidsBoutique'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, UglyDuckKidsBoutique’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, UglyDuckKidsBoutique'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde buluna hakkı saklıdır.

3.9.  ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Ltd.Şti.Firmasının Markası UglyDuckKidsBoutique'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, UglyDuckKidsBoutique'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.  www.uglyduckkidsboutique.com   internet sitesi yazılım ve tasarımı ASRA Tasarım  Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Ltd.Şti. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.  UglyDuckKidsBoutique tarafından  www.uglyduckkidsboutique.com   internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12.  UglyDuckKidsBoutique kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. UglyDuckKidsBoutique, üyenin  www.uglyduckkidsboutique.com   internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13.  UglyDuckKidsBoutique’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında UglyDuckKidsBoutique ve Asra Çocuk Giyim iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, UglyDuckKidsBoutique’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Ltd.Şti. iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, UglyDuckKidsBoutique ve ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Ltd.Şti. iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Ltd.Şti. iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, UglyDuckKidsBoutique ve ASRA Tasarm Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Ltd.Şti. iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece UglyDuckKidsBoutique ve  ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Ltd.Şti. iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Ltd.Şti. ile maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve UglyDuckKidsBoutique ve ASRA Tasarım Tekstil Giyim ve Reklamcılık Hiz.Tic.Ltd.Şti. iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye  http://www.uglyduckkidsboutique.com/kisisel-verilerin-korunmasi   adresinden ulaşabilir.

3.14.  UglyDuckKidsBoutique, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya UglyDuckKidsBoutique’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) UglyDuckKidsBoutique ve UglyDuckKidsBoutique web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15.  UglyDuckKidsBoutique web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye UglyDuckKidsBoutique web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.  UglyDuckKidsBoutique, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya UglyDuckKidsBoutique web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17.  UglyDuckKidsBoutique, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18.  Taraflar, UglyDuckKidsBoutique'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19.  UglyDuckKidsBoutique, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya UglyDuckKidsBoutique tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. UglyDuckKidsBoutique üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.